Ar jauno Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu tiks veicināta sabiedrisko mediju efektīva un atklāta pārvaldība
20.11.2020

Saeima 19. novembrī trešajā lasījumā atbalstīja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību. Jaunais likums nosaka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi, juridisko statusu, darbību, finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības pamatprincipus un stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Jau iepriekš informējām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse aicinājusi lēmējvaru noteikt, ka likumā paredzētās padomes locekļus atklātā konkursā izvēlas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, vienlaikus nenosakot likumā ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām. Šī iespējamība tikusi novērsta, jo šobrīd likumprojektā noteikts, ka jaunizveidotā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) sastāvā būs trīs locekļi, no kuriem vienu no izvirzīs Valsts prezidents, vienu – Saeima, bet vēl vienu – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, tā pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses.