Ar diskusijām par demokrātijas nākotni, aicinām atzīmēt Miķeļa Valtera dienu!
28.04.2020

Demokrātijas nedēļas ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā un #paliec-mājās 7.maijā rīko Miķeļa Valtera dienu – diskusijas par demokrātijas nākotni. Miķelis Valters bija sabiedrisks darbinieks, jurists, politiķis un diplomāts. Cilvēks ar skaidru redzējumu par demokrātisku Latvijas nākotni, pirmajam publiski izvirzot ideju  par suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību. Cilvēks, kas nebaidījās paust skaidru nostāju pret autoritārismu un totalitārismu. Cilvēks, kas skaidri iestājās par tiesiskumu un pilsoniskām brīvībām un atbildību. Patriots un eiropietis.

Tāpēc diskusijas Miķeļa Valtera dienā būs veltītas drosmei, skaidrai vīzijai un demokrātiskām vērtībām, kuru caurvij mīlestība pret Latviju.

Diskusijas atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

Vēsturisko ieskatu Miķeļa Valtera personībā un sabiedriskajā dzīvē sniegs Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā, ar stāstījumu “Dr. Miķelis Valters - demokrāts, valstsvīrs, eiropietis.”

Pēc tam sekos trīs diskusijas, kas veltītas vīzijām par demokrātijas nākotni, sabiedrības lomu tās veidošanā un ko varam mācīties no šī brīža krīzes.


15.15-16.00

Diskusija: Kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot?

Vīzija par Latviju, kur sabiedrībā iesakņojušās dziļas demokrātijas, vienlīdzības un taisnīguma vērtības. Sabiedrība, kur ikviens indivīds apzinās savu lomu valsts veidošanā un šajos procesos iesaistās, ieguldot savu laiku, zināšanas un citus resursus. Sabiedrība, kur valda ilgtspējīga domāšana, solidaritāte valstiska un pilsoniska apziņa.

Diskusijas vadītājs: Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents

16:05 – 16.50

Diskusija: Kāda loma ir pilsoniskajai sabiedrībai demokrātijā?

Vīzija par Latviju, kur sabiedrība ir pilsoniski aktīva, tā zina savu lomu un izmanto savas iespējas demokrātijas stiprināšanā un kā iesaistīties demokrātiskos procesos. Sabiedrība, kur pilsoniskā sabiedrība ir novērtēts resurss kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai, kas balstās sabiedrības vajadzībās un vēlmēs. Vīzija par valsti, kur sabiedrības līdzdalība ir būtisks demokrātiskas valsts un cilvēka drošumspējas stūrakmens.

Diskusijas vadītāja: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore

16:55- 17:40

Diskusija: Kas un kā veido cilvēku drošumspēju?

Vīzija par Latviju, kur cilvēki spēj pārvarēt krīzes un jūtas droši. Katrs cilvēks kā valsts virzītājspēks - viens pats vai kopā ar citiem. Vietējā kopiena, kurā satiekas darbīgi cilvēki, aktīvas organizācijas, atbildīgi uzņēmēji un taisnīgi valsts pārvaldes darbinieki. Decentralizēta un ilgtspējīga attīstība.

Diskusijas vadītāja: Inese Vaivare, LAPAS direktore,  #paliecmājās komanda

17:45 – 18:00

Nobeigums: recepte, kā ar praktiskiem soļiem sasniegt vīziju par demokrātiju nākotnē

Plašāk ar demokrātijas diskusiju programmu iespējams iepazīties arī šeit: https://nvo.lv/uploads/mikela_valtera_diena_2020_.pdf