Aktualitātes VSAOI darba grupā
12.11.2021

Noslēgumam tuvojas Finanšu ministrijas rīkotā darba grupa par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu regulējuma  pilnveidošanu. Piektdien, 12. novembrī, notika kārtējā darba grupas tikšanās, kurā piedalījās arī LPA politikas koordinators Artis Zaļūksnis. 

Darba grupā Labklājības ministrija sniedza redzējumu par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, VSAA informēja par minimālām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba tirgus kontekstā, Nodarbinātības valsts aģentūras informēja par tās lomu darba tirgus kontekstā, VID sniedza valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu analīzi par pirmo darbības ceturksni. 

Savu viedokli par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu regulējumu sniedza dažādu nozaru pārstāvji, tai skaitā arī nevalstiskais sektors. LPA pārstāvis iepazīstināja darba grupu ar veikto apkopojumu par savu biedru organizāciju viedokli par darba grupai iesniegtajiem priekšlikumiem. Proti,  vairākas organizācijas iestājas un atbalsta priekšlikumu, ka nevalstisko organizāciju īstenotie projekti ir izņēmumi pats par sevi, par tiem darba devējam nevajadzētu veikt minimālās VSAOI, ņemot vērā, ka  ir ļoti daudz projekti, kuros NVO nodarbinātajiem nav pilna slodze, NVO nav resursu izsekot, vai nodarbinātais ir vēl kaut kur citur nodarbināts līdz pilnai slodzei. Turklāt NVO nav riska ar nelegālo nodarbinātību, jo ir atļauts brīvprātīgais darbs.

Finanšu ministrija pēc aptaujas par iesaistīto personu viedokli saistībā ar nepilnu slodzi un minimālajām VSAOI ir secinājusi, ka nevalstiskajās organizācijās:

Darbinieki pamatā ir ar augstāko izglītību, tādejādi ir pamats pieņemt, ka šie darbinieki tiek nodarbināti arī pie citiem darba devējiem (iespējams, arī citās NVO kā projektu vadītāji).

Nevar apvienot nepilnās slodzes saistībā ar dalību dažādos projektos (rodas jautājums, vai vienā NVO katrs darbinieks tiek pieņemts darbā katram projektam).

LPA pārstāvis, komentējot šos secinājumus, norādīja, ka pirmais secinājums ir norādīts kā pieņēmums, kas nav datos balstīts. Atbilstoši VID datiem, ir ļoti ievērojams NVO sektorā nodarbināto skaits, kuru ienākumi ceturksnī, pat vairāk kā vienā darba vietā, nesasniedz 1500 eiro. Savukārt, attiecībā par otro secinājumu jāmin, ka tas ir iespējams, ka ir NVO nodarbinātie ar nelielu slodzi, kas ir šauras jomas eksperti un nodarbināti nelielā slodzē.