Aktuālais par iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”
15.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse ir saņēmusi 13 pieteikumus eksperta pienākumu veikšanai iniciatīvā “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”, kuru Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu.

Eksperti pārstāv dažādas interešu grupas, tādejādi, eksperti, kuri turpinās dalību iniciatīvā varēs sniegt daudzpusīgu redzējumu un priekšlikumus par domnīcās “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības sektorā” un “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” risināmajiem jautājumiem.

Lai domnīcu darbā būtu pārstāvēti arī dažādu valsts pārvaldes iestāžu viedokļi, Latvijas Pilsoniskā alianse ir uzrunājusi virkni valsts pārvaldes iestādes, un jau ir saņēmusi pārstāvju deleģējumu no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī no nevalstiskā sektora - Finanšu nozaru asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Kā iepriekš esam informējuši, iniciatīvas ietvarā domnīcā “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības sektorā” plānots skatīt biedrību un nodibinājumu atklātības un atskaitīšanās jautājumus, savukārt otras domnīcas “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” ietvaros plānots apzināt līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldību un nacionālā līmenī, kā arī meklēt jaunus risinājumus, tai skaitā digitālus, kā veiksmīgāk iesaistīt visas ieinteresētās puses viedokļu izzināšanā, apkopošanā un to jēgpilnu izmantošanu lēmumu pieņemšanas procesā.


uploaded pictureIniciatīva "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" saņem dotācijas 49 997 euro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Islandi, sekmējot labās prakses pārņemšanu inovatīvas un efektīvas sabiedrības līdzdalības veicināšanā, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošanā, tādējādi veicinot nākotnes demokrātiskas valsts tālāku attīstību.