Aktuālais no Covid-19 krīzes vadības grupām
26.02.2021

Paldies visām organizācijām, kas atsaucās sniegt informāciju par COVID-19 skartajām sabiedrības grupām un nevalstiskā sektora darbu. Saņēmām 51 atbildi, kuras tika izmantotas Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktores Inese Vaivares prezentācijā COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sanāksmē. Prezentāciju var noskatīties šeit

Nākamā vadības grupas sanāksme notiks 3.martā plkst.10:00, tā redzama arī tiešraidē www.mk.gov.lv un vēlāk YouTube kanālā “Valdības māja”. Sanāksmē plānots izskatīt jautājumu par Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu. Atgādinām, ka plānam līdz 09.03.2021. ir sabiedriskā apspriešanā, vairāk informācijas šeit

Informācijas apmaiņai starp organizācijām, kas aktīvi darbojas COVID-19 jomā, izveidota e-pastu grupa, kurai var pievienoties, rakstot alianse@nvo.lv