Aizvadīta tikšanās par ES daudzgadu budžetu
10.07.2020

8.jūlijā notika Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes prezidentu tikšanās, kuras laikā tika runāts par ES daudzgadu budžetu, savukārt ES valstu vadītāji nākamnedēļ rīkos Padomes samitu.

Kā iepriekš informējām, Latvijas nevalstiskās organizācijas vērsušās pie Ministru prezidenta, Ārlietu ministra un Saeimas ar aicinājumu atbalstīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī. Papildus tikai dažu dienu laikā vairāk nekā 350 organizācijas no visas Eiropas pievienojās European Civic Forum aicinājumam palielināt budžetu programmai “Tiesiskums, tiesības un vērtības”. 

Eiropas vērtību instruments ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, kas minētas Līgumā par Eiropas Savienību 2. pantā, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības. Tāpat Eiropas vērtību instruments ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Komisijas 6.prioritāti par ES demokrātijas jauno impulsu, atbalstot sabiedriskās līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.

Eiropas Komisijas sākotnējā piedāvājumā piedāvāts gandrīz trīs reizes mazāka kopsumma, tas ir 643 miljoni eiro, kas vienlaikus arī ir 8% finanšu apjomu samazinājums demokrātijas stiprināšanai, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kā arī tas nozīmē, ka atbalsts Eiropas vērtību stiprināšanai ES dalībvalstīs būs mazāks nekā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem mērķiem ārpus Savienības robežām.  Pie tāda finansējuma nebūs iespējams atbalstīt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai. Tādēļ atkārtoti aicinām Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu Latvijas nacionālajā pozīcijā aizstāvēt demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai paredzot atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR.