Aizvadīta NVO ikmēneša e-tikšanās
31.07.2020

30. jūlijā notika ikmēneša NVO e-tikšanās, kuras laikā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore K. Zonberga informēja par nevalstiskā sektora aktualitātēm – iepazīstinot ar jaunāko informāciju no banku uzraugošā sektora par situācijas uzlabošanu ar NVO, par paveikto jautājumos, kas saistīti ar normatīvo aktu regulējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem un citām jomas aktualitātēm.

K. Zonberga informēja par LPA paveikto līdz šim:

1) veikta NVO aptauja;

2) Š.g. 15. jūlijā LPA iniciēta e-tikšanās ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, FM, TM, FKTK, FID, Finanšu nozaru asociācijas pārstāvjiem, kā arī tikšanās 24.jūlijā ar FKTK un FNA;

3) Aizstāvētas NVO intereses:

Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektā “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam” (sniegts atzinums ar iebildumiem, dalība starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē);

atsevišķa komunikācija ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Tieslietu ministriju.

E-tikšanās/saskaņošana par TM sagatavoto ziņojumu “Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā”

Finanšu ministrijas sagatavotajos Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Tikšanās noslēgumā K. Zonberga norādīja uz LPA darbības turpmākajiem soļiem, kas ietver LPA vadlīniju izveidi, lai veicinātu caurskatāmību un pārdomātu finanšu līdzekļu pieņemšanu, apmācību plānošanu un organizēšu bankām un NVO, iesaistīšanos FKTK vadlīniju (rokasgrāmatas) papildināšanā un MK noteikumu kā vērtēt reputāciju un noteikumi par rīka izveidi, kas vērtēs banku klientus, izvērtēšanu.


uploaded pictureTikšanos finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.