Aizvadīta Memoranda padomes februāra sēde
26.02.2021

2021. gada februāra Memoranda padomes svarīgākie jautājumi saistīti ar Memoranda padomes darba plāna turpmākajiem trīs gadiem, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam atlasi, COVID-19 ierobežošanu, ES Struktūrfondu plānošanu 2021.-2027.gadam un Atveseļošanās un noturības plāna izstrādes procesu.

  • Noslēdzot 2020.gada nogalē uzsākto darbu pie Memoranda padomes darba plāna 2021.-2023.gadam izstrādes, dokuments tika apstiprināts;
  • Padomes locekļi un uzaicinātie eksperti diskutēja par izstrādāto kārtību Memoranda padomes izvirzāmā pārstāvja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam atlasei, vienojoties rīkot tikšanos, lai apkopotu padomes sēdē izskanējušos viedokļus un kopīgi precizētu kārtības projektu. Memoranda padomes ārkārtas sēde atlases kārtības apstiprināšanai (provizoriski varētu notikt 10.03.2021.);
  • Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore I. Vaivare informēja par darbu COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā, tostarp pateicoties nevalstiskajām organizācijām par līdz šim sniegtajiem viedokļiem un aicinot arī turpmāk paust idejas Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajās sanāksmēs par COVID jautājumiem (pieteikšanās, rakstot uz alianse@nvo.lv);
  • Finanšu ministrijas pārstāvis E. Šadris iepazīstināja ar aktualitātēm saistībā ar Latvijai pieejamajiem Eiropas Savienības līdzekļiem 2021.–2027.gada plānošanas periodā. Memoranda padome lūdza Finanšu ministriju rakstiski informēt padomes locekļus par precīzu finansējuma apmēru pilsoniskajam dialogam, izvērtēt iespējas paplašināt darba grupas sastāvu, dodot iespējas piedalīties dažādas jomas pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi saņemt informāciju par plānotajām sanāksmēm. 
  • Latvijas Pilsoniskās alianses direktore K. Zonberga informēja, ka notiek aktīvs darbs pie sākotnējo nevalstisko organizāciju priekšlikumu Atveseļošanas un noturības plānam precizēšanas;
  • Padome lēma atlikt diskusijas uzsākšanu par vadlīnijām Memoranda padomes sadarbībai ar tās deleģētajiem pārstāvjiem, aicinot ieinteresētās puses turpināt darbu pie dokumenta. Marta sēdē Memoranda padome varētu lemt par vadlīniju apstiprināšanu. Priekšlikumus lūgums sūtīt A. Frīdenbergai (e-pasts: agnese.fridenberga@providus.lv); 
  • K. Zonberga informēja par piedāvājumu trešās domnīcas tēmas izvēlei, uzsverot nepieciešamību domnīcas ietvarā risināt sabiedrības iesaistes jautājumu publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā. Padomes locekļi konceptuāli atbalstīja, aicinot turpināt sarunas ar iesaistītajām pusēm (plašāka informācija par iniciatīvu skatāma pielikumā pievienotajā infografikā un Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/eez-finansu-instruments); 


Sabiedrības integrācijas fonds lūdz Memoranda padomi deleģēt pārstāvi programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā. Pieteikumus, īsi norādot motivāciju un pievienojot CV, lūgums sūtīt līdz nākamās trešdienas, 2021.gada 3.marta plkst. 23.59 uz e-pastu nvo@mk.gov.lv

Nākamā ikmēneša Memoranda padomes sēde plānota 2021.gada 31.martā plkst. 11.00. Sēdes darba kārtībā iekļaujams Pārresoru koordinācijas centra iniciētais jautājums par sociālo uzticēšanos un Kultūras ministrijas ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības politikas īstenošanas plānu 2021.-2023.gadam un informatīvo ziņojumu par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpildi un sasniegtajiem rezultātiem”. 

Sēdes video ieraksts pieejams šeit. Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē šeit


uploaded picture
Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".