Aizvadīta LPA tikšanās ar NVO pārstāvjiem par Covid-19 ietekmi uz sektoru
03.04.2020

3. aprīlī notika LPA un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, kurā tika pārrunāti šī brīža aktuālie jautājumi par ārkārtējās situācijas ietekmi uz nevalstisko sektoru un trūkstošajiem atbalsta mehānismiem NVO. Kopumā diskusijā piedalījās vairāk kā 30 NVO pārstāvji.

Darba kārtībā tika pārrunāti šādi jautājumi:

krīzes radītās sekas uz nevalstisko sektoru (balstoties uz NVO sniegtās informācijas un aptaujas rezultātiem);

Kultūras ministrijas atbildes vēstule uz alianses sniegtajiem priekšlikumiem un situācijas izklāstu par Covid-19 krīzes ietekmi uz NVO;

līdzšinējie valsts apstiprinātie atbalsta mehānismi un to attiecināmība uz nevalstisko sektoru.


Klātesošie vienojās, ka ir 4 steidzamie jautājumi:

1) Cilvēkresursu - dīkstāves pabalstu regulējuma labojums (ņemot vērā NVO specifiku, būtu vērtējams apgrozījums, ne saimnieciskā, kā arī gada griezumā, nevis mēnesis pret mēnesi);

2) Telpu - pašvaldību un valsts īpašumu nomas atlaides, tāpat kā tas pienākas šobrīd komersantiem; 

3) Nodokļu nomaksas atlikšana visām krīzes skartajām NVO, nevis tikai, kas klasificējas dīkstāvei;

4) Risinājums, kā mazināt pirmo 3 punktu iestāšanos - pašvaldību un valsts budžeta finansējumu elastīgums attiecībā uz aktivitātēm un izmaksām krīzes situācijā.