Vēstulē aicinām valdību rast atbalsta risinājumus NVO
06.04.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse šodien, 6.aprīlī, nosūtījusi Ministru kabinetam un Saeimai vēstuli, ar aicinājumu rast atbalsta risinājumus nevalstiskajām organizācijām Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai.

Koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” un no tā izrietošā ārkārtējā situācija Latvijā negatīvi ietekmē ekonomiku kopumā, kā arī dažādas nozares, tai skaitā organizētās pilsoniskās sabiedrības sektoru (nevalstiskās organizācijas), tādēļ biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (LPA) aicina atbildīgās amatpersonas, lemjot par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem, ieviest atbalsta pasākumus, kas risina arī nevalstisko organizāciju specifiskās problēmas.

LPA sniedz risinājumu priekšlikumus, kuru mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai esošajā situācijā primāri novērstu vai mazinātu darba vietu samazinājumu vai piespiedu dīkstāvi, organizāciju likvidāciju Covid-19 izraisīto seku rezultātā, un mazinātu spiedienu uz sociālo budžetu. 


Lai uzlabotu esošo situāciju, LPA aicina valdību, Saeimu un attiecīgās ministrijas veikt šādus likuma grozījumus: 

* paplašināt dīkstāves pabalstu saņēmēju loku, veicot izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 165;

* biedrībām un nodibinājumiem, kas ir arī darba devēji, un ir krīzes skarti, nevar nodarbināt darbiniekus vai arī atrodas dīkstāvē, tiek kompensēta darbinieka vidējās izpeļņas aprēķins, kas ir līdz 75% no pēdējo 12 mēnešu vidējās izpeļņas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi;

* krīzes skarto nozaru komersanti, biedrības un nodibinājumi tiek atbrīvoti no pašvaldību vai valsts īrētas telpas nomas maksas vai saņem nomas maksas samazinājumu bez kavējuma procentiem un līgumsoda samaksas kavējuma gadījumā;

* noteikt, ka uz tiesībām pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 dēļ, var darba devēji un nodokļu maksātāji, kuri iesniedz pamatotu iesniegumu nodokļu administrācijai;

* Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā valstij un pašvaldībām ir tiesības veikt izmaksas biedrībām un nodibinājumiem, ar kuriem ir noslēgts projektu finansēšanas, līdzdarbības un deleģējuma līgums par pakalpojumu sniegšanu un cita veida aktivitāšu īstenošanu, ja ārkārtējās situācijas dēļ nav bijis iespējams tos sniegt vai īstenot. 


Aicinām Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, Ministru prezidenta uzdevumā izveidotās vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam vadītāju Finanšu ministru Jāni Reiru, kā arī Saeimu lemt par atbalsta pasākumiem nevalstiskajām organizācijām, ņemot vērā to specifisko darbību. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/1276.pdf

Pielikumu meklējiet šeit: https://nvo.lv/uploads/dati_par_covid19_negativo_ietekmi_uz_nvo.pdf