Aicinām pieteikties darbam programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu vērtēšanas komisijā
08.01.2021

Atsaucoties uz Sabiedrības integrācijas fonda aicinājumu deleģēt pārstāvi no nevalstiskā sektora, LPA aicina pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus pieteikties programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu vērtēšanas komisijā. Projektu atlases komisijas uzdevums ir veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu SIF padomei par finansējuma piešķiršanu programmas ietvaros

Saskaņā ar konkursa nolikuma, projektu pieteikumu vērtēšanu veic SIF padomes apstiprināta vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa diviem pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vismaz viens pārstāvis no NVO un viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis.

Izvirzītajam pārstāvim iespēju robežās jāatbilst šādām prasībām:

- nepieciešama izpratne par NVO sektoru,

- pieredze projektu vadībā un/vai vērtēšanā.

Programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” mērķis ir sniegt atbalstu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.

Projektu vērtēšana provizoriski tiek plānota no 2021. gada janvāra beigām līdz 2021. gada februāra beigām. Precīzs darba grafiks tiks saskaņots ar visiem komisijas locekļiem pirmās sanāksmes laikā.

Aicinām informāciju par Jūsu organizācijas deleģēto pārstāvi darbam komisijā, norādot šo personu vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju līdz 2021. gada 10. janvārim nosūtīt uz e-pastu alianse@nvo.lv.