Aicinām pieteikties dalībai “NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas komitejā
03.04.2024

Memoranda padomes sekretariāts izsludina trīs kandidātu izvirzīšanas procesu dalībai budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas komitejā (turpmāk – SPK). 


Pieteikšanās iespējama līdz š. g. 9.aprīļa plkst. 10.00, pieteikumi sūtāmi uz nvo@mk.gov.lv. Izvirzot kandidātu, pieteikumam jāpievieno kandidāta motivācija un CV. Kandidātu atlases process tiek organizēts atbilstoši Memoranda padomes 2021. gada 26. maija sēdē apstiprinātajai kārtībai. Piedaloties programmā “NVO fonds”, SPK nevalstisko organizāciju pārstāvjiem (kopā 6 pārstāvji, šobrīd ar Memoranda padomes deleģējumu piedalās 2023. gadā izvēlētie K. Zonberga, Ā. Ādlers un A. Jansone) kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem ir iespēja iesaistīties diskusijā par programmas īstenošanu turpmākajos gados. Aicinām izmantot iespēju būt šajā formātā! 


Piesakot kandidatūru, Memoranda padome iesaka ieplānot iespējamu dalību 11.04.2024. plkst. 15.00 sanāksmē par programmas “NVO fonds” prioritātēm 2025. un 2026.gadā. Saņemtie pieteikumi tiks apkopoti 09.04.2024. un nodoti lēmuma pieņemšanai Memoranda padomei, lai tā paspētu rakstiskajā procedūrā pieņemt lēmumu par deleģējamajiem pārstāvjiem līdz 11.04.2024. plānotajai SPK sanāksmei. Par Memoranda padomes balsojuma rezultātiem informēšu individuāli tos kandidātus, kuri būs guvuši atbalstu un tiks deleģēti darbam SPK.


SPK izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 16.12.2015. rīkojumu Nr.792 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi””, kurā noteikts, ka SPK tiek pārstāvēts Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts un deleģēti Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes dalībnieki un ministriju – Sabiedrības integrācijas fonda padomes dalībnieku pārstāvji. SPK kompetencē ir izstrādāt programmas “NVO fonds” prioritātes, kritērijus un finansējuma sadalījumu kārtējā konkursa ietvaros, veikt saskaņošanu ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomi, Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi un Sabiedrības integrācijas padomi. Šobrīd SPK pilnvaru termiņš paredzēts līdz 2024. gada 31. decembrim.