Aicinām pieteikt kandidātus darbam LPA Padomē
23.02.2024

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina biedrus izskatīt savu kandidatūru vai izvirzīt kādu citu personu darbam LPA Padomē, kas būtu ar mieru ar savu ieguldījumu stratēģiski stiprināt LPA darbību. Ar jaunpieņemto nolikumu varat iepazīties šeit. Aicinām arī izvērtēt savu vai kādu citu kolēģu motivāciju kandidēt uz LPA Padomi un to pieteikt līdz 1. martam.

Kā iepriekš minēts, LPA direktore Kristīne Zonberga sasauc LPA biedru kopsapulci, kas norisināsies 15. martā plkst. 11.00–14.00, ar pasākuma neformālo daļu līdz plkst. 15.15. LPA aicina biedrus ieplānot laiku dalībai kopsapulcē, kurā šogad ir jāpieņem vairāki būtiski lēmumi, to vidū LPA Statūtu grozījumi, Biedru politikas labojumi un jaunais LPA Padomes sastāvs. Tāpat atskatīsimies uz paveikto 2023. gadā un ieplānosim svarīgākos 2024. gada notikumus. Aicinām biedrus apstiprināt savu dalību biedru sapulcē līdz 5. martam šeit.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

uploaded picture