Aicinām piedalīties aptaujā par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā
16.07.2021

Aicinām nevalstiskās organizācijas, kuras pēdējo 2 gadu laikā ir piedalījušās kādās lēmumu pieņemšanas aktivitātēs (darba grupas, komisijas, padomes, publiskās apspriešanas u.tml.), piedalīties aptaujā par nevalstiskā sektora līdzdalību nacionālā līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā.  Aptaujas anketa pieejama šeit līdz 22.jūlijam

Aptaujas mērķis: izvirzīt iespējamos risinājumus procesu uzlabošanai, kur tas ir nepieciešams kvalitatīvākai, jēgpilnākai sadarbībai un lēmumu pieņemšanas procesam.