Aicinām parakstīties par programmas Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības efektīvu ieviešanu
19.02.2021

European Civic Forum (ECF) aicina organizācijas parakstīties zem publiskās vēstules Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniecei Vērtību un pārredzamības jautājumos Verai Jourovai par jaunās programmas Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības (Citizens, Equality, Rights and Values programme). Programma ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, atbalstot sabiedrības līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.

ECF sagatavotajā vēstulē tiek aicināts nodrošināt konsultēšanos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izstrādātu pēc iespējas efektīvāku programmas ieviešanu, tai skaitā, paredzot, ka mazākām organizācijām nepieciešams mazāk birokrātisks process. Ar sagatavoto vēstuli var iepazīties šeit. Organizācijas aicinātas parakstīties līdz pirmdienas, 22. februāra, pulksten 12.00 šeit

Atgādinām, ka:

- pēc vairāk nekā 250 starptautisku un 44 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju aicinājuma, 10.novembrī Eiropas Parlamentā tika pieņemts lēmums piešķirt 1,6 miljards eiro finansējumu (sākotnējais piedāvājums - 643 miljoni eiro) programmai “Tiesības un vērtības”, ar kuru tiks atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju un tiesiskumu vietējā un valsts līmenī (plašāk lasiet šeit). Tas ir nozīmīgs sasniegums visas Eiropas ietvaros, jo par finansējuma piešķiršanu šim mērķim vienojās daudzas Eiropas valstis, tostarp arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

- pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam, Ārlietu ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta izveidei, lai atbalstītu organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī, kas ir organizācijas, kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas: “Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam.”