Aicinām NVO sniegt viedokli par Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projektu
19.02.2021

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk – ANM) – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai.

Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Finanšu ministrija ir sagatavojusi ANM plāna projektu, kas izstrādāts ņemot vērā nozaru ministriju sagatavoto prioritāro reformu un investīciju piedāvājumu, un pēc apstiprināšanas valdībā plāns tika iesniegts EK, kur eksperti vērtēs un sniegs komentārus, vai šo plānu var atzīt par atbilstošu valsts specifisko rekomendāciju izpildei un reformu virzieniem.

No 8. februāra līdz 9. martam ikvienam interesentam, ir iespēja, iepazīstoties ar sagatavoto Latvijas ANM plāna projektu, izteikt savu viedokli un komentārus, piedaloties ANM plāna projekta sabiedriskajā apspriešanā. Plāna projekts pieejams šeit

Tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apkopot biedrību un nodibinājumu viedokli par ANM plānu - vai tas risinās EK uzstādītos mērķus. Aptaujas anketa pieejama šeit