Aicinām nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecību Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomē
09.04.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir sniegusi priekšlikumus Ārlietu ministrijas izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos  par Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikumu.


LPA uzsver, ka ir svarīgi, ka Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes sastāvā ir pārstāvis no NVO un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas padomes, lai nodrošinātu viedokļu dažādību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecību, līdzīgi kā tas ir citās padomēs. Tāpat LPA aicina Ārlietu ministriju noteikt atklāta konkursa procedūru uz sešiem biedrību un nodibinājumu Padomes locekļu amatiem, un paredzēt, ka ir iespējams rīkot Padomes sēdes, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus, tādejādi padarot Padomes darbu efektīvāku.


Ar sniegto atzinumu var iepazīties šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse


uploaded picture