Tiekamies ikgadējā LPA biedru kopsapulcē!
31.01.2020

28. februārī aicinām mūsu biedrus uz ikgadējo biedru kopsapulci, kurā atskatīsimies uz paveikto 2019.gadā, ieplānosim svarīgākos 2020.gada notikumus un ievēlēsim jaunos padomes locekļus. Pēc tikšanās oficiālās daļas kopīgi atzīmēsim pilsoniskajai sabiedrībai nozīmīgus svētkus - Vispasaules NVO dienu, lai neformālā gaisotnē aprunātos ar LPA biedriem, padomi un darbiniekiem.

Kopsapulce notiks Rīgā, Alberta ielā 13, (Alianses birojā 6.stāvā, ieeja no Strēlnieku ielas puses) no plkst. 13.00 – 17.00. Lūgums savu dalību biedru sapulcē apstiprināt līdz 20. februārim šeit.

Ja paši nevarēsiet piedalīties, lūgums deleģēt citu personu dalībai sēdē vai balsu nodošanā(nepieciešams aizpildīt pilnvaru, ko var atrast šeit:https://nvo.lv/uploads/202001311249419229.doc).

Tā kā šogad biedru kopsapulcei ir jāievēl 5 padomes locekļi, aicinām izskatīt savu kandidatūru vai izvirzīt kādu citu personu, kas būtu ar mieru ar savu ieguldījumu stratēģiski stiprināt LPA darbību. Lai ikvienam būtu iespēja savlaicīgi iepazīties ar kandidātiem un rūpīgi izsvērt, kam nodot savas balsis, lūgums pieteikumus iesūtīt līdz š.g. 10.februārim. 13.februārī, līdz ar citiem saistošajiem sapulces dokumentiem, par kuriem tiks veikti balsojumi,  arī virzīto kandidātu apraksti tiks nosūtīti.

Jūsu dalība sapulcē ir patiesi svarīga, lai mēs kopā varam atskatīties un padarīto, kā arī kopīgi plānot turpmākos soļus stiprākam nevalstiskajam sektoram Latvijā! Uz tikšanos sapulcē!