Aicinām iesaistīties Saliedētas politikas pamatnostādņu izstrādē
10.07.2020

Kultūras ministrija publiskojusi izstrādāto pamatnostādņu projektu „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”, skatīt šeit. Šis ir viens no būtiskākajiem dokumentiem, kas turpmākos gadus darbosies trīs virzienos (nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un integrācija) un būs viens no sabiedrības attīstības un sabiedrības līdzdalību veicinošiem dokumentiem, tāpēc aicinām nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvjus būt aktīviem un iesaistīties šī dokumenta izstrādes procesā. 

Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un reģionālie resursu centri 2019. gada nogalē un 2020.gada februārī dažādās pilsētās aicināja iedzīvotājus izvērtēt līdzšinējo saliedētības politiku un sniegt priekšlikumus, kādai tai jābūt turpmākajos 7 gados. Diskutēt par to, ko Latvijā vajadzētu darīt, lai veidotos pilsoniski aktīva un saliedēta sabiedrība. Diskusiju dalībnieku viedokļi ir apkopoti un iespēju robežās iestrādāti pamatnostādņu projektā.

Aicinām sniegt atgriezenisko saiti par pamatnostādņu projektu, rakstot uz e-pastu pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv līdz 2020.gada 20.jūlijam, un vienlaikus diskusiju dalībniekus pievērst uzmanību, vai to izteiktie priekšlikumi ir iekļauti dokumentā. 

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādes un saskaņošanas process ir garšs un grafiku var iepazīties šeit.:https://nvo.lv/uploads/saliedetas_un_pilsoniski_aktivas_sabiedribas_attistibas_pamatnostadnes_2021340.pdf

NVO un iedzīvotājiem vēl ir iespēja iesaistīties pamatnostādņu izstrādes procesā sekojošos formātos:

1) līdz 20.jūlijam publiskajā apspriešanā – ar kārtību varat iepazīties šeit. 

2) jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē, rakstot atzinumu (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai piedaloties Valsts sekretāru sanāksmē (kā piedalīties VSS var iepazīties šeit

3) augustā Ministru kabineta sēdē, rakstot atzinumu (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai piedaloties MK sēdē sanāksmē (kā piedalīties MK sēdē var iepazīties šeit)