Aicinām iepazīties ar februāra Memoranda padomes sēdes darba kārtību
19.02.2021

24. februārī plkst. 11.00 norisināsies ikmēneša Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde, kurā notiks diskusijas par:

- NVO iesaisti un prioritātēm COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā. Ministru kabinets 2021.gada 9.februārī apstiprināja Stratēģiju par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam. Tās ieviešanai ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir iekļauts arī Memoranda padomes deleģēts pārstāvis; 

- NVO priekšlikumiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam. Latvijas Pilsoniskā alianse un Memoranda padomes NVO pārstāvji atkārtoti aicinājuši Ministru kabinetu Latvijas Atjaunošanas un noturības plāna projektā iekļaut atbalstu ne tikai uzņēmējiem un valsts pārvaldei, bet arī pilsoniskajai sabiedrībai. Sagatavotā priekšlikumu prezentācija pieejama šeit.;


Tāpat sēdē ziņos par:

- Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam, kas iepriekšējā sēdē tika  konceptuāli apstiprināts iepriekšējā sēdē, tomēr bija nepieciešams precizēt dažus uzdevumus;

- Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlases procesu. Kā iepriekš ziņojām, jaunizveidotā SEPLP sastāvā būs trīs locekļi: vienu no tiem izvirzīs Valsts prezidents, vienu – Saeima, bet vēl vienu – Memoranda padome;

- Par Memoranda padomes līdzšinējās pārstāves ES Struktūrfondu komitejā paveikto, kā arī Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem;

Sēde tiks organizēta attālināti, līdz ar to, ja Jūsu pārstāvētā organizācija vēlētos piedalīties sēdē, lūgums nosūtīt pieteikumu uz nvo@mk.gov.lv līdz 23.februāra plkst. 17.00.  Sēdes norisei būs iespējams sekot līdzi audio formātā Ministru kabineta mājaslapā


uploaded picture
Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".