Memoranda padomes sēdē LPA direktore K. Zonberga atkārtoti ievēlēta par deleģēto pārstāvi VSS
02.10.2020

30.septembrī norisinājās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes laikā uzsvars tika likts uz jauno “Pašvaldību likumu”, kuru prezentēja VARAM pārstāve Marta Bergmane (par likumprojektu līdz 8. oktobrim ir iespējas izteikt savu viedokli.). Veicinot atklātību pašvaldību darbā, paredzēts, ka domes sēdes būs iespējams vērot tiešraidē (audio vizuāli) un pašvaldībai būs nepieciešams iedzīvotājiem nodrošināt iespēju arī izteikties. Notiks atklātas domes sēdes, ar iespēju  iedzīvotājiem piedalīties arī attālinātajās sēdēs. Paredzēta kārtība, kādā pašvaldībai būs jāatskaitās par iesniegumu iesniegšanu. Pozitīvi, ka tiks izveidota iedzīvotāju valdes, kas pārstāvēs iedzīvotāju intereses domē, ar pilnvaru termiņu uz 4 gadiem. Tika arī uzsvērta nepieciešamība pašvaldību mājas lapās izveidot sadaļu “Sabiedrības līdzdalība” iedzīvotāju ikdienas lietošanai, ko iepriekš pētījusi un uzsvērusi arī LPA. Agnija Jansone (“Latvijas skauti un gaidas”) aicināja VARAM jaunatni iekļaut autonomo funkciju sarakstā, lai tas kļūtu spēcīgāks un noritētu nepārtraukts darbs ar jaunatni.


Turpmākajā sēdes gaitā Finanšu ministrijas pārstāvis informēja, ka šobrīd tiek īstenota rīcība Covid-19 seku mazināšanai ilgtermiņā - Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM/RRF), kas paredz garantētus 1,65 miljrd. iiro Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai ekonomikā, pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī par citām ES fondu plānošanas aktualitātēm.


Savukārt biedrības “Finanšu nozares asociācija” pārstāve Laima Letiņa un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis Kristaps Markovskis stāstīja par aktualitātēm noziedzīgi iegūto līdzekļu izplatības ierobežošanu nevalstiskajā sektorā. Tika uzsvērts, ka finanšu institūcijām ir nepieciešams identificēt iespējamos riskus un sniegt jēgpilnu informāciju tālākām institūcijām plašākai izpētei. Klientiem bankai jāsniedz nepieciešama informācija, ja tā tiek prasīta, par līdzekļu izcelsmi, finansiālo stāvokli, lai nav bažas par korupciju un zināmi patiesi labuma guvēji. Pārstāvji atzina, ka jaunie bankas nosacījumi tika pieņemti strauji, un netika laikus informēta sabiedrība. Tāpēc šobrīd norit mērķtiecīgs darbs, lai veicinātu vienotu izpratni gan par riskiem, gan vienotu normatīvu prasībām.

Asociācija pateicās LPA par tās darbu vadlīniju izstrādē biedrībām un nodibinājumiem, kas šobrīd ir saskaņošanas procesā.
Sēdes laikā norisinājās arī Memoranda padomes deleģētā pārstāvja dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs apstiprināšana - par deleģēto pārstāvi VSS tika ievēlēta līdzšinējā deleģētā pārstāve, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Tika arī pieņemts lēmums, ka K. Zonbergai prombūtnes laikā ir tiesības deleģēt kādu citu personu no organizācijas. Plašāk ar sēdes norisi audio formātā iespējams iepazīties šeit. Nākošā Memorandas padomes sēde paredzēta 28. oktobrī plkst. 11.00.