Iznācis 12.11.2021. ziņu izdevums
12.11.2021

"Nesēdi tumsā" ir lielākais nedēļas ziņu izdevums, kas apkopo informāciju par interešu aizstāvību, pilsonisko sabiedrību, kā arī pasākumiem, projektu konkursiem un citām aktualitātēm NVO sektorā.

Jaunākajā ziņu izdevumā uzzināsiet par šiem un citiem tematiem:

  • Aicinām uz tikšanos par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā 
  • Aktualitātes VSAOI darba grupā 
  • LVportāls: Deputātu kvotas – vai ir atbalstāma šāda naudas sadale

Ar ziņu izlaidumu var iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/12141.pdf


Nākamais "Nesēdi tumsā" izdevums iznāks 26.11.2021.