2020. gadā Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās vēl divus atklātus projektu konkursus
21.08.2020

Šogad Aktīvo iedzīvotāju fondā pilsoniskās sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi - projektus varēs vēl iesniegt Kapacitātes un Informatīvās kampaņas projektu konkursos. Abus konkursus plānots izsludināt septembrī.

Kapacitātes projekti būs vērsti uz organizāciju, nereģistrētu pilsoniskās sabiedrības grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanu, sadarbību veidošanu un tīklošanu, kā arī organizāciju finanšu ilgtspējas attīstību. 

Informatīvās kampaņas projektu konkursa mērķis būs izvēlēties vienu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kas īstenos plašu informatīvu kampaņu sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju, to veidojošajiem procesiem un iedzīvotāju lomu tajos. Plašāk lasiet šeit