Tiesiskais regulējums

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Nodrošina demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi.  Ar likumu var iepazīties šeit.