Tiesiskais regulējums

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

Nosaka uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību. Ar likumu var iepazīties šeit.