Tiesiskais regulējums

Sabiedriskā labuma organizāciju likums

Veicina biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu sabiedriskā labuma darbību. Ar likumu var iepazīties šeit.