Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 611 „Kārtība, kādā iestādes ievieto internetā informāciju”

Nosaka kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.