Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 123 ''Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība''

Nosaka kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu konkursu, pieņem lēmumus par grantu piešķiršanu, granta līgumu noslēgšanu un projektu konkursa pabeigšanu, uzrauga un kontrolē projektu īstenošanu, kā arī gadījumus, kad granta saņēmējs atmaksā piešķirtos finanšu līdzekļus. Ar likumu var iepazīties šeit.