Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.769 “Vecāko amatpersonu sanāksmes ES jautājumos nolikums”

Nodrošina valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.