Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

Nosaka grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.