Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietoj

Nosaka kārtību kādā tiešās pārvaldes iestāde slēdz līdzdarbības līgumus ar privātpersonām, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtību; kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.