Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.11 “Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem”

Nosaka sabiedriskā labuma organizācijas izdevumu veidus, kas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē ir uzskatāmi par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.