Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

Nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Ar MK noteikumiem var iepazīties šeit.