Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta instrukcija Nr.4 “Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība”

Nosaka nacionālās pozīcijas paraugu, nacionālās pozīcijas izstrādes un saskaņošanas kārtību; instrukcijas paraugu, tās izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību; informācijas aprites kārtību starp Eiropas Savienības institūcijām un Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā, Ārlietu ministriju un pārējām nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādē iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām. Ar MK instrukciju var iepazīties šeit