Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta instrukcija Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”

Nosaka kārtību, kādā sagatavo sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu, veidlapu un ietekmes izvērtējuma objektus, kā arī to izvērtēšanā iesaistīto ministriju, Valsts kancelejas un Ministru prezidenta padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu kompetenci. Ar MK instrukciju var iepazīties šeit