Tiesiskais regulējums

Ministru Kabineta iekārtas likums

Nodrošina tiesisku, efektīvu, nepārtrauktu un demokrātiskai iekārtai atbilstošu Ministru kabineta darbību. Ar likumu var iepazīties šeit.