Tiesiskais regulējums

Maksātnespējas likums

Veicina finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Ar šo likumu var iepazīties šeit.