Tiesiskais regulējums

Likums ''Par nodokļiem un nodevām"

Attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, nosakot visus ar tiem saistošos jautājumus. Ar šo likumu var iepazīties šeit.