Tiesiskais regulējums

Biedrību un nodibinājumu likums

Veicina biedrību un nodibinājumu darbību un to ilgtermiņa attīstību, kā arī sekmē demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu. Šis likums regulē biedrību un nodibinājumu darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, likvidāciju un reorganizāciju. Ar likumu var iepazīties šeit.