Tiesiskais regulējums

Attīstības plānošanas sistēmas likums

 Nosaka attīstības plānošanas sistēmu, sekmē valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar šo likumu var iepazīties šeit.