Tiesiskais regulējums

Administratīvā procesa likums

Nodrošina demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu; pakļauj neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu; nodrošina tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās. Ar likumu var iepazīties šeit.