Tiesiskais regulējums

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Nosaka kārtību, kādā tiek noteikts nekustāmā īpašuma nodoklis. Ar šo likumu var iepazīties šeit.