Pētījumi

Ziņojums par labās prakses piemēriem cilvēkdrošības ieviešanā kopienās 2014

https://nvo.lv/uploads/201910181559578848.pdf