Pētījumi

Ziņojums par cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanu kopienu līmenī 2014

https://nvo.lv/uploads/201910181603026858.pdf