Pētījumi

Viedokļu apkopojums par organizāciju vajadzībām krīzes un pēckrīzes apstākļos (2022)

https://nvo.lv/uploads/lpa_nvo_vajadzibas_2022.pdf