Pētījumi

Valsts institūciju īstenotie pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā (2022)

https://nvo.lv/uploads/apkopojums_petijumi_par_nvo_un_sektoru_lpa_2022.pdf