Pētījumi

Vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī 2014

https://nvo.lv/uploads/201910181557552513.pdf