Pētījumi

Politikas veidošanas rokasgrāmata 2019

https://nvo.lv/uploads/201910251733222226.pdf