Pētījumi

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju resursi: esošā situācija un vajadzības 2022

https://nvo.lv/uploads/pilsoniskas_sabiedribas_organizaciju_resursi_esosa_situacija_un_vajadzibas_2022946.pdf