Pētījumi

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss: Latvija 2021

https://nvo.lv/uploads/nvo_ilgtspejas_zinojums_2021_latvija.pdf